Očkování je nejčastější důvod Vaší návštěvy veterináře v rámci prevence. Psy a kočky nejčastěji očkujeme proti základním závažným infekčním onemocněním, u psů je dále povinná vakcinace proti vzteklině.

Proč vlastně očkujeme?

Očkování patří mezi nejúčinnější způsoby jak ochránit své mazlíčky před závažnými infekčními chorobami, z nichž mnohé mohou končit smrtelně. Infekční chorobou je míněno konkrétní onemocnění bakteriálního, virového, či mykotického původu. Vakcinace (až na výjimky) nechrání psy a kočky proti onemocněním vyvolaným parazity (prvoci a mnohobuněčné organismy – viz odčervení). Očkováním chráníme jak individuálního jedince, tak i populaci zvířat v dané oblasti. Imunita psí/kočičí pouplace je tím více posílena, čím více zvířat je v lokalitě očkováno.

V České republice se hlavní infekce psů a koček vyskytují relativně málo často, protože mnohé populace (např. většina pejsků v daném městském sídlišti/městské části/městě/kraji atd.) jsou dostatečně proočkovány, avšak je nesprávné upadnout v omyl, že daná infekční onemocnění vlastně neexistují a získat pocit, že je očkování zbytečné.

Cílem očkování tedy je:

 • chránít jednotlivce vůči infekčnímu onemocnění a zabránit tak propuknutí daného onemocnění v akutní formě
 • posílit imunitu populace zvířat vůči infekčnímu onemocnění a tím znemožnit infekčnímu původci se v prostředí snadno množit, což vede k nižšímu výskytu onemocnění v lokalitě

Proti kterým onemocněním očkujeme?

Základní očkování PSŮ:

 • Parvovirové onemocnění psů
 • Psinka
 • Infekční hepatitida psů
 • Leptospiróza
 • Vzteklina - ze zákona povinné očkování

Další volitelné očkování PSŮ:

 • Herpesvirová onemocnění psů
 • Psincový kašel
 • Tetanus
 • Borelióza
 • Dermatofytóza


Základní očkování KOČEK:

 • Infekční panleukopenie koček
 • Infekční rinotracheitida koček
 • Kalicivirová infekce koček

Volitelná očkování KOČEK:

 • Vzteklina
 • Virová leukemie koček
 • Chlamydiová infekce koček
 • Dermatofytóza

 

Očkování proti vzteklině 

Proč je očkování proti vzteklině psů povinné, když se u nás vzteklina nevyskytuje? Proč není povinné očkování proti vzteklině u koček?

Česká republika je od roku 2004 prohlášená za prostou nákazy vztekliny. Vzteklina je smrtelné infekční onemocnění virového původu, kterým se mohou nakazit všichni teplokrevní obratlovci včetně člověka. Přenašeči na našem území byly hlavně lišky, potenciálním rizikem je i kuna skalní. Kvůli závažnosti onemocnění bylo nutné vytvořit celostátní ochranný program, pomocí něhož měla být vzteklina z našeho území vymýcena.

Součástí programu bylo donedávna probíhající plošné očkování lišek (orální vakcínou) a zavedení povinného očkování proti vzteklině psů, jezevců a fretek. Státní veterinární správa ČR se zabývá monitoringem nákaz v ČR, a pokud se nákaza nevyskytne v průběhu určitého časového období a jsou splněna daná kritéria, může být země prohlášena za prostou. Poslední případ vztekliny byl u nás zaznamenán v r. 2002. Od roku 2010 byla ukončena orální vakcinace lišek (mj. finančně nákladné), povinnost vakcinovat psy stále trvá. Volně žijícím zvířatům v cestování mezi státními hranicemi samozřejmě nezabráníme, a jelikož ne všechny okolní státy jsou prosté vztekliny, tak hrozí znovuzavlečení této infekce na naše území. Vzteklinu si mohou dovézt naši mazlíčci zejména z mimoevropských zemí, pokud s námi cestují.

Lišky se nadále na vzteklinu vyšetřují, zejména v pohraničním území a sleduje se účinnnost vakcinace. Liška je 30x náchylnější k nákaze vzteklinou než pes či kočka a 30 000x náchylnější než skot. Kočky se mohou nakazit stejně jako psi a mohou být i přenašeči, možnost vakcinace koček proti vzteklině je volitelná. Je to hlavně pro to, že populace venku žijících koček je těžko regulovatelná a bylo by organizačně a finančně náročné zajistit plnohodnotnou proočkovanost kočičí populace. Očkování kočky proti vzteklině s sebou také nese určitá zdravotní rizika (vznik postvakcinačního sarkomu v místě aplikace). Pozor, jsme sice vztekliny prostí, ale z tohoto statusu jsou vyčleněni netopýři, u kterých se i u nás vzteklina vyskytuje (jedná se ale o jiný typ) a kteří mohou být přenašeči (kousnutí, škrábnutí, vdechnutí aerosolu netopýří moči – např. v jeskyních v rozvířeném prachu).

Veterinární klinika Zodiacus 97 s.r.o. - 2015 - Přihlášení - Web vytvořil LKWebs.cz