Harmonický skalpel je maximálně bezpečný pro pacienta, protože jím neprochází žádný elektrický proud. Pracuje na principu podélného ultrazvukového kmitání při frekvenci 55 tisíc kmitů za vteřinu. Tím vytváří energii o nízkých teplotách, „harmonickou s živou tkání“, která umožňuje řezání a koagulaci (zástavu krvácení tepelným srážením bílkovin) měkkých tkání, krevních cév a utěsnění lymfatických cest v jednom okamžiku.

Čepel harmonického skalpelu má tvar háčku skládajícího se z několika hran a různě velkých plošek, které slouží k aplikaci ultrazvukové energie. Operatér ji přiloží ke tkáni a čeká, až je tkáň rozrušena. Při práci s harmonickým skalpelem se ve tkáních vytváří teplota od 50 do 100 °C, narozdíl od běžně užívané elektrokoagulace, kde je teplota mnohem vyšší a dosahuje 150 až 400 °C. Tepelná energie harmonického skalpelu se navíc šíří do okolí aplikace minimálně, čímž se eliminuje tepelné poškození živých tkání a odpadá reflexní dráždění nervů a svalů v okolí řezu.

Při laparoskopických výkonech je lepší vizualizace obrazu díky absenci kouře. Harmonický skalpel tak v sobě spojuje dvě důležité vlastnosti nezbytné k chirurgickému ošetření tkání: přesný a ostře ohraničený řez a současně zástava krvácení. Vlastní operace, a tím i anestezie, bývá o něco kratší, protože odpadá nutnost podvazování cév. S tím souvisí mnohem nižší spotřeba narkotik potřebných při anestézii, což ocení sám pacient.

V časném pooperačním období klesá potřeba látek tišících bolest nejméně o polovinu a odpadá nutnost častého převazu. Díky tomu se pacienti po operacích harmonickým skalpelem cítí mnohem lépe, než je tomu při použití obvyklých nástrojů (skalpel, nůžky, elektrokoagulace). Nevýhodou je však vyšší pořizovací cena přístroje a instrumentů, které se musí promítnout do ceny za provedené ošetření.

harmonický skalpel     harmonický skalpel - nástroje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veterinární klinika Zodiacus 97 s.r.o. - 2015 - Přihlášení - Web vytvořil LKWebs.cz