Vyšetření psa po pokousání člověka (klinické vyšetření na potvrzení/vyvrácení vztekliny)

Pokud Váš pes zraní (pokouše, poškrábe) člověka, bude jeho ošetřující lékař vyžadovat potvrzení o vyšetření Vašeho psa na vzteklinu. V takovém případě je nutné se s pejskem, jeho očkovacím průkazem a údaji o poraněné osobě (jméno, bydliště, ošetřující lékař)  V DEN PORANĚNÍ dostavit do veterinární ordinace. Veterinář zkontroluje platnost očkování proti vzteklině v očkovacím průkazu. Poté se Vás zeptá, zda jste nepozorovali nějakou změnu chování (pes je najednou asociální, neposlouchá, neklidný, nemazlí se, lehá si do tmavých koutů, má zvrácené chutě, je agresivní, apod.), pejska klinicky vyšetří, přičemž sleduje příznaky typické pro onemocnění vzteklinou. Zkontroluje tělesnou teplotu zvířete, není-li zvýšená. Potom vyšetřuje oči – oční reflexy a jsou-li zornice obou očí stejně velké, dále bodovým světlem posvítí postupně do obou očí a sleduje reakci pupil. Je-li vše v pořádku, vyplní formulář pro tuto situaci určený.

Dále budete poučeni, že během následujících 5 dnů nesmíte dopustit únik zvířete, vycestování do zahraničí atd. Pokud v tuto dobu pes uhyne, nesmí se zakopat, nýbrž doručit na Státní veterinární ústav na vyšetření na vzteklinu. Pět dní pejska pozorujete, zda nejeví změny v chování. PÁTÝ DEN PO POKOUSÁNÍ je nutné celé vyšetření absolvovat znovu. Pokud pátý den po pokousání člověka zvíře nevykazuje příznaky vztekliny, lze prohlásit, že v době pokousání nebylo nakažené vzteklinou (vzteklina se vylučuje slinami 3-5 dní před klinickými projevy onemocnění). Vyplněný formulář předáte zraněné osobě, která si ho odnese ke svému ošetřujícímu lékaři.

Veterinární klinika Zodiacus 97 s.r.o. - 2015 - Přihlášení - Web vytvořil LKWebs.cz